Φιλοξενώντας τον Γάμο, τη Βάπτιση, την Εταιρική Εκδήλωση, το Cocktail Party σας, στα ιστορικά πέτρινα θεμέλια του Φαληρικού, το παλιό με το σύγχρονο δεμένα αρμονικά μεταξύ τους, θα σφραγίσουν τη μοναδικότητα της εκδήλωσής σας.

Ζήστε κοντά μας το ταξίδι στο παρελθόν, στο παρόν, στο μέλλον…